shwmae!

Bananacup dw i! Dysgais i Gymraeg ers mis Awst o 2019, ond dwi'n dod o Awstralia. Dw i wedi eisiau yn dysgu Cymraeg ers 2015, ymwelais i â Chymru a Lloegr.

Mewn Cymru, es i â Abertawe, Aberteifi, Caerfyrddin, a rhai dre bach fel Crymych. Pan i ymwelais i â Lloegr, es i'r Bryste a Bath, a Llundain yn fyr. Mae'r Bath oedd hardd, dw i wedi caru y adeiladau hanesyddol!

Wrth gwrs, mae'r Cymru oedd hardd iawn, hefyd! Hoffwn i mynd y Cymru eto dydd rhai. Mae'n pawb wedi braf iawn!

Dwi'n dysgu Cymraeg o hyd, gobeithio i dim gwneud gormod o gamgymeriadau. Dwi'n anghofio treigladau rhai amser o hyd a'r fath.